خانه » لینک های دریایی » دانشگاه های دریایی ایران

دانشگاه های دریایی ایران

پردیس دریایی دانشگاه خلیج فارس احداث می شود

39

پردیس دریایی دانشگاه خلیج فارس در قالب سه دانشکده علوم و فناوری های زیستی دریایی، کسب و کار دریا و مهندسی دریا و سواحل احداث خواهد شد. رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر در گفتگو با خبرنگار مانا اظهار داشت: سند راهبردی این دانشگاه به تازگی تصویب شده و به زودی اجرا خواهد شد. دکتر عبدالمجید مصلح، در ادامه گفت: یکی ...

ادامه مطلب »

لیست دانشگاه‌های دریایی ایران

لیست دانشگاه‌های دریایی ایران   ١- دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر http://marinetech.aut.ac.ir/autcms/marine-technology-engineering/fa/home ٢- دانشگاه صنعتی شریف http://www.sharif.ir/fa ٣- دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر http://www.kmsu.ac.ir/Homepage.aspx?site=DouranPortal&lang=fa-IR&tabid=٠ ٤- دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار http://www.cmu.ac.ir/Default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=١ ٥- دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر http://www.pgu.ac.ir/web/guest/home ٦- دانشکده علوم و مهندسی دریایی دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر اصفهان http://www.mut-es.ac.ir/mut.php?name=med ٧- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارک http://www.iaukharg.ac.ir ٨- گروه سازه‌های هیدرولیکی ...

ادامه مطلب »
bigtheme