دیدگاه

مدل سازي عددي برخورد سيال لزج با صفحه الاستيك شناور در يك حوضچه محدود

JAVID6

چکیده: محاسبه تاثير موج بر روي سازه عظيم شناور معمولا بصورت تجربي يا عددي بدست مي آيد. محاسبه عددي معمولا به دو صورت انجام مي پذيرد. برخي با استفاده از معادله لاپلاس، سيال پتانسيل را حل مي کنند و برخي ديگر از معادله ناويراستوکس استفاده کرده و سيال لزج را تحليل مي کنند. در اين مقاله، برخورد سيال لزج با ...

ادامه مطلب »

حاسبات جريان پتانسيل بدون ليفت با استفاده فرمول كاچي

31567_orig

در اين مقاله فرمول بندي جريان پتانسيل بدون ليفت براي محاسبه سرعت و پتانسيل آشفته و سرعت كامل مورد بررسي قرار گرفته است. با استفاده از روش «افزايش و كاهش همزمان» معادلات كلي انتگرالي بدست آمده است و سپس اين معادلات گسست گرديده اند. حل معادلات با استفاده از روش مربعات گوسي يا هر روش عددي مرتبه بالا امكان پذير ...

ادامه مطلب »
bigtheme